OM

CHARLOTTENBORG FORÅRSUDSTILLING 2017

3. februar – 11. marts 2017

Forårsudstillingen er en åben, censureret udstilling, der i 160 år har været en årligt tilbagevendende begivenhed i Kunsthal Charlottenborgs årsprogram. Forårsudstillingen er arrangeret af den selvejende institution Charlottenborg Fonden.

Forårsudstillingen 2017 præsenterer kunstnere fra hele verden: Mange er fra Danmark og Nordeuropa, men bag de indsendte bidrag står også kunstnere fra lande som Japan og USA. De udstillede værker dækker over fagområderne kunst, arkitektur og design.

Som jurymedlem Line Clausen Pedersen beskriver det i årets katalog, er kunsten fortsat eftertragtet som frirum for menneskelig refleksion og i disse år ikke mindst det digitale. Den klassiske kunst som tegning, maleri og skulptur må vige for det digitale og elektroniske, mens det semi-religiøse og mystiske er gennemgående temaer på dette års Forårsudstilling.

Støttet af Statens Kunstfond, Københavns Kommunes Billedkunstudvalg, Knud Højgaards Fond, Grosserer L.F. Foghts Fond, Augustinus Fonden, 15. Juni Fonden, Beckett Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Spisevognen, 71 Nyhavn Hotel, Vesterkopi og Kunsthal Charlottenborg.

PRESSE

DOWNLOAD