Ansøg2022-05-12T10:07:34+01:00

OM

ANSØGNING

Siden 1857 har Charlottenborg Fonden hvert år inviteret udøvende kunstnere til at søge om optagelse på Charlottenborg Forårsudstilling. Udstillingens open call finder som udgangspunkt sted i november og december. 

Der modtages endnu ikke ansøgninger til Forårsudstillingen 2023

OPEN CALL LUKKET

Vejledning og betingelser for ansøgninger

Ansøgning foregår online via vores ansøgningsplatform. Yderligere information og vejledning finder du her på siden samt på ansøgningsplatformen.

Q&A2020-12-17T19:57:50+00:00

Charlottenborg Forårsudstilling optager værker af kunstnere uanset baggrund, uddannelse og nationalitet. Ansøgere skal være fyldt 18 år. Enkeltpersoner såvel som grupper er velkomne til at ansøge.

Hvem kan ansøge om optag på Charlottenborg Forårsudstilling?2020-12-17T14:52:06+00:00

Charlottenborg Forårsudstilling optager værker af kunstnere uanset baggrund, uddannelse og nationalitet. Ansøgere skal være fyldt 18 år. Enkeltpersoner såvel som grupper er velkomne til at ansøge.

Hvad koster det?2020-11-05T12:03:08+00:00

Ansøgningsgebyret er 575 DKK og betales online som første trin i ansøgningsprocessen. Ansøgningen kan ikke gennemføres og godkendes med mindre betalingen er gennemført. Der kan betales med følgende kort: Dankort, MasterCard, Visa, Visa Electron. Du modtager en kvittering på dit køb på mail. Når din betaling er godkendt kan du uploade dine bidrag og efterredigere indtil deadline 21. december 2020 kl. 23:59.

Hvor mange værker må jeg ansøge med?2020-11-05T12:03:38+00:00

Du kan søge med op til 5 bidrag i kategorierne maleri, tegning, skulptur, installation, grafik, mixed media, arkitektur, design, kunsthåndværk, foto, video, film, performance, animation, lydkunst, net.art, software art, visuel poesi (blandformer af tekst og billede), event og talks. For hvert bidrag kan du uploade 4 billeder. Der er en tidsbegrænsning på 5 minutter på video, film, animation og andre tidsbaserede værker. Tidsbegrænsningen gælder kun ansøgningsvisningen og ikke for den endelige visning af evt. antagne værker. Charlottenborg Fonden opfordrer til, at ansøger tilføjer noter eller supplerende beskrivelser af de uploadede værker.
Værkerne må højst være 2 år gamle fra ansøgningstidspunktet og må ikke have været udstillet før på andre censurerede udstillinger i Danmark. Charlottenborg Fonden tager desuden forbehold for at reducere omfanget af store pladskrævende performances og installationer og kan i yderste konsekvens vælge ikke at vise værket. Dette vil dog altid ske i tæt dialog med den/de antagne kunstner/kunstnere.

Hvad skal jeg indsende, når jeg ansøger?2020-11-05T12:04:21+00:00

De to første runder i censurprocessen foregår digitalt. Det betyder, at der ikke modtages fysiske værker til juryens bedømmelse, før ansøger modtager klar besked via email om, at værket skal fremsendes til fysisk censur (3. runde).
Til de to første censurrunder (1. runde/2. runde), skal du uploade dine bidrag digitalt. Billederne af dine bidrag skal være af så god en kvalitet, at juryen ikke kan være i tvivl om værkets udseende og karakter. Vi accepterer følgende digitale formater og data typer: .jpg, .gif, .png, .pdf, .swf, .mp4, .mp3, YouTube video eller andre online værker (skal kunne afvikles på almindelig browser (fx Mozilla/Internet Explorer), URL indsættes i ansøgningen. Bemærk venligst: Lad ikke dine datastørrelser være højere end nødvendigt er. Vi efterbearbejder/komprimerer ikke dine filer så tænk også på, at det datamæssigt skal være rimeligt for juryen at downloade og opleve.

Hvornår skal bidrag, der bliver udvalgt til fysisk censur, indleveres?2021-12-03T12:29:57+00:00

Dit/dine bidrag, såfremt de udvælges af juryen til 3. censurrunde, skal indleveres fysisk til Charlottenborg Fonden på Kunsthal Charlottenborg d. 24. januar kl. 10-15. Du vil 7. januar modtage besked om hvorvidt du skal indlevere til fysisk censur.
Værker, der ikke kan indleveres personligt, kan sendes til kunsthallen efter nærmere aftale med Charlottenborg Fonden. Charlottenborg Fonden dækker ikke omkostninger forbundet med transport, transportforsikring etc.
For video og filmværker, der bliver udtaget til fysisk censur, gælder det, at de skal indsendes/indleveres i fuld længde og evt. i en højere opløsning via overførsel eller på et USB-stik til Charlottenborg Fonden efter aftale.

Hvornår og hvordan får jeg besked om, at jeg er optaget eller ej?2021-12-03T12:53:51+00:00

Juryens endelige afgørelse sendes ud på email og alle ansøgere får svar omkring d. 26. januar 2021. Når et værk er antaget til udstillingen, kan ansøgeren ikke kræve, at værket ikke bliver udstillet. Ansøgeren kan heller ikke kræve et værk tilbage før, udstillingen er slut.
Indleverede værker som ikke bliver antaget skal afhentes 31. januar kl. 10-15. Der kan aftales afhentning af returtransport med Charlottenborg Fonden for de værker, som ikke er indleveret personligt. Charlottenborg Fonden dækker ikke omkostninger forbundet med transport, transportforsikring etc.

Hvis jeg bliver optaget, skal jeg så selv stå for ophængning, opbygning og installering?2020-11-05T12:08:30+00:00

Nej, ikke hvis der er tale om mindre værker, der nemt kan placeres eller hænges op, men ansøgere der bliver optaget med større installationer har altid ansvaret for deres egne opbygninger. Det er op til Charlottenborg Fonden, at vurdere, om ansøgeren selv skal stå for installeringen.

Hvis jeg bliver optaget, skal jeg så selv stå for teknisk udstyr?2020-11-05T12:09:18+00:00

For antagne værker der kræver særligt udstyr, fx film, video, lyd, computerkunst osv. er det kunstneren selv, som står for det nødvendige udstyr (leje, dækning af omkostninger osv.) samt opsætning heraf. Charlottenborg Fonden kan i nogle tilfælde stille et begrænset antal skærme og højtalere til rådighed. Kunstneren (eller en stedfortræder) skal desuden selv stå for den daglige betjening af værket i udstillingsperioden. I tilfælde hvor der foreligger en simpel betjeningsmanual kan Charlottenborg Fonden påtage sig den opgave. Charlottenborg Fonden tager forbehold for, at tage et værk ud af udstillingen, der ikke fungerer korrekt.

Hvis jeg bliver optaget, skal jeg så selv stå for forsikring, pakning, transport af mit/mine værker til og fra Kunsthal Charlottenborg?2020-11-05T12:10:01+00:00

Ja, du skal selv stå for pakning og transport af dit/dine bidrag til Kunsthal Charlottenborg samt eventuel transportforsikring, ligesom for nedpakning og returtransporten efter udstillingen er slut. Charlottenborg Fonden dækker ikke omkostninger forbundet hermed. Dine bidrag vil være forsikret (udelukkende ved indbrud og brand) i perioden, hvor de befinder sig på Kunsthal Charlottenborg. I ansøgningen skal du oplyse henholdsvis forsikringssum og salgspris på dit værk/værkerne. Forsikringssummen omfatter de omkostninger, der er i forbindelse med produktion/genskabning af værket/værkerne, mens salgsprisen er prisen for at købe dit værk/værkerne (inkl. evt. moms).

Hvis nogen køber det værk/værker, jeg udstiller, hvordan foregår betalingen så?2020-11-05T12:10:29+00:00

Ved ethvert salg af værker på Charlottenborg Forårsudstilling tager Charlottenborg Fonden 30% i provision og forestår salget. Salgsprisen, som du opgiver i ansøgningen, skal derfor være inklusiv provision. Du vil først modtage betaling fra Charlottenborg Fonden, når køber har betalt det fulde beløb. Salgsprisen bedes fastsættes, så den inkluderer alt, hvad køberen ser (dvs. rammer og lignende), inklusiv oplysninger om, hvorvidt værket findes i mere end et eksemplar eller ej, hvilket også skal oplyses i ansøgningen. Charlottenborg Fonden er uden ansvar, hvis en køber springer fra.

Hvad sker der med mit ansøgningsmateriale efter jurybedømmelsen?2020-11-05T12:07:11+00:00

De uploadede filer der ikke bliver antaget på udstillingen slettes fra Charlottenborg Fondens server efter, juryens arbejde er afsluttet. De bidrag der antages af juryen vil forblive på Charlottenborg Fondens server til brug i udstillingskatalog samt i markedsførings- og formidlingsøjemed i henhold til vores privatlivspolitik.

Hvilke tilladelser skal jeg afgive?2020-11-05T12:07:57+00:00

Når du ansøger med billeder af dit/dine bidrag, giver du tilladelse til, at Charlottenborg Fonden og Kunsthal Charlottenborg må publicere dit/dine bidrag i udstillingskataloget, og at billedmateriale af dit/dine bidrag må anvendes af pressen til publicering i forbindelse med mediedækningen af Forårsudstillingen samt til formidling og annoncering på Forårsudstillingen/Charlottenborg Fonden/Kunsthal Charlottenborgs hjemmeside, sociale medier (Facebook og Instagram) osv. Ansøger kan ikke kræve royalties eller andet vederlag fra de forskellige medier, Charlottenborg Fonden eller Kunsthal Charlottenborg i denne forbindelse. Efter endt udstillingsperiode kan antagne kunstnere tilbagekalde deres tillade til brug af materialet i henhold til vores privatlivspolitik.

Hvis jeg ønsker mere information, hvem kontakter jeg så?2021-12-03T12:55:20+00:00

Isabella Hemmersbach
Daglig leder
Charlottenborg Fonden
E-mail: ih@charlottenborg-fonden.dk
Tlf. +45 4028 2941 (mandag-fredag kl. 10-14)

Ansøg
Charlottenborg
Forårsudstilling