Ansøg2023-12-11T14:24:38+00:00

OM

ANSØGNING

Siden 1857 har Charlottenborg Fonden hvert år inviteret kunstnere til at søge om optagelse på Charlottenborg Forårsudstilling.

Open Call til Forårsudstillingen 2024 er åbent.
Vi modtager ansøgninger 1-22 december 2023. 

Forårudstillingen 2024 er åben i perioden 1. februar – 3. marts

OPEN CALL
NYHEDSBREV

Tilmeld dig Charlottenborg Fondens nyhedsbrev og få information om hvornår open call åbner, samt information om udstillinger, talks og andre events

  Vejledning og betingelser for ansøgninger

  Ansøgning foregår online via vores ansøgningsplatform. Yderligere information og vejledning finder du her på siden samt på ansøgningsplatformen.

  Hvem kan ansøge om optag på Charlottenborg Forårsudstilling?2023-11-22T14:45:22+00:00

  Alle uanset baggrund, uddannelse og nationalitet kan ansøge med op til fem bidrag (værk eller værkserie) inden for, men ikke begrænset til, kategorierne kunst, arkitektur og kunsthåndværk/design og performance. Ansøgere skal være fyldt 18 år. Enkeltpersoner såvel som grupper er velkomne til at ansøge.

  Hvad koster det?2023-12-04T13:57:33+00:00

  Ansøgningsgebyret er 500DKK og betales online som første trin i ansøgningsprocessen. Ansøgningen kan ikke gennemføres og godkendes med mindre betalingen er gennemført. Der kan betales med følgende kort: Dankort, MasterCard, Visa, Visa Electron. Du modtager en kvittering på dit køb på mail. Når din betaling er godkendt kan du uploade dine bidrag og efterredigere indtil deadline.

  Hvor mange værker må jeg ansøge med?2022-11-07T10:38:15+00:00

  Du kan søge med fem bidrag (værk eller værkserie) og for hvert bidrag kan du uploade op til fire dokumentationsbilleder. Du kan søge inden for, men ikke begrænset til, kategorierne kunst, arkitektur og kunsthåndværk/design.

  Der er en tidsbegrænsning på 5 minutter på video, film, animation og andre tidsbaserede værker. Tidsbegrænsningen gælder kun ansøgningsvisningen og ikke for den endelige visning af evt. antagne værker. Charlottenborg Fonden opfordrer til, at ansøger tilføjer noter eller supplerende beskrivelser af de uploadede værker.

  Værkerne må højst være 2 år gamle fra ansøgningstidspunktet og må ikke have været udstillet før på andre censurerede udstillinger i Danmark.

  Hvad skal jeg indsende, når jeg ansøger?2023-11-22T14:52:07+00:00

  Alle runder i censurprocessen foregår digitalt. Det betyder, at der IKKE modtages fysiske værker til juryens bedømmelse.

  Du skal uploade dine bidrag digitalt.

  Billederne af dine bidrag skal være af så god en kvalitet, at juryen ikke kan være i tvivl om værkets udseende og karakter. Vi accepterer følgende digitale formater og data typer: .jpg, .gif, .png, .pdf, .swf, .mp4, .mp3, YouTube video eller andre online værker (skal kunne afvikles på almindelig browser (fx Mozilla/Internet Explorer), URL indsættes i ansøgningen.

  Bemærk venligst: Lad ikke dine datastørrelser være højere end nødvendigt er. Vi efterbearbejder/komprimerer ikke dine filer så tænk også på, at det datamæssigt skal være rimeligt for juryen at downloade og opleve.

  Hvornår og hvordan får jeg besked om, at jeg er optaget eller ej?2023-12-11T14:16:59+00:00

  Juryens endelige afgørelse sendes ud på email og alle ansøgere får svar omkring d. 13. januar 2024. Når et værk er antaget til udstillingen, kan ansøgeren ikke kræve, at værket ikke bliver udstillet. Ansøgeren kan heller ikke kræve et værk tilbage før, udstillingen er slut. Forårsudstillingen 2024 er åben i perioden 1. Februar – 3. marts.

  Hvornår skal bidrag, der er blevet antaget, indleveres?2023-11-22T14:50:48+00:00

  Dit/dine bidrag, såfremt bliver antaget af juryen, skal indleveres fysisk til Charlottenborg Fonden på Kunsthal Charlottenborg ca. en uge før udstillingens åbning. Præcis dato og tidspunkt opdateres når Open Call lukker. Du vil ca. 13. januar modtage besked om hvorvidt dit/dine bidrag er blevet antaget. Du skal KUN indlevere dit/dine værker, såfremt du er blevet antaget til at udstille på Charlottenborg Forårsudstillingen.

  Værker, der ikke kan indleveres personligt, kan sendes til kunsthallen efter nærmere aftale med Charlottenborg Fonden. Charlottenborg Fonden dækker ikke omkostninger forbundet med transport, transportforsikring etc.
  For video og filmværker, der bliver udtaget til fysisk censur, gælder det, at de skal indsendes/indleveres i fuld længde og evt. i en højere opløsning via overførsel eller på et USB-stik til Charlottenborg Fonden efter aftale.

  Hvis jeg bliver optaget, får jeg et udstillingshonorar?2023-11-22T14:53:50+00:00

  I tilfælde af at dit/ dine/jeres værk(er) er blevet antaget til Charlottenborg Forårsudstillingen 2024 betaler Charlottenborg Fonden 2.500 kr. til hver kunstner(gruppe) for at udstille.

   

  Hvis jeg bliver optaget, skal jeg så selv stå for ophængning, opbygning og installering?2022-11-07T10:43:09+00:00

  Nej, ikke hvis der er tale om mindre værker, der nemt kan placeres eller hænges op, men ansøgere, der bliver optaget med større installationer, har altid ansvaret for deres egne opbygninger. Det er op til Charlottenborg Fonden, at vurdere, om ansøgeren selv skal stå for installeringen.

  Hvis jeg bliver optaget, skal jeg så selv stå for teknisk udstyr?2022-09-26T10:35:29+01:00

  Charlottenborg Fonden kan i nogle tilfælde stille et begrænset antal skærme og højtalere til rådighed. For antagne værker der kræver særligt udstyr, fx film, video, lyd, computerkunst osv. er det kunstneren selv, som står for det nødvendige udstyr (leje, dækning af omkostninger osv.) samt opsætning heraf. Charlottenborg Fonden kan i tilfælde af at der foreligger en simpel betjeningsmanual stå for den daglige betjening af værket i udstillingsperioden. Charlottenborg Fonden tager forbehold for, at tage et værk ud af udstillingen, der ikke fungerer korrekt. Kunstneren (eller en stedfortræder) skal selv stå for den daglige betjening af værket i udstillingsperioden, hvis værket kræver mere omfattende betjening.

  Hvis jeg bliver optaget, skal jeg så selv stå for forsikring, pakning, transport af mit/mine værker til og fra Kunsthal Charlottenborg?2023-12-04T10:26:26+00:00

  Ja, du skal selv stå for pakning og transport af dit/dine bidrag til Kunsthal Charlottenborg samt eventuel transportforsikring, ligesom for nedpakning og returtransporten efter udstillingen er slut. Charlottenborg Fonden dækker ikke omkostninger forbundet hermed. Dine bidrag vil være forsikret (udelukkende ved indbrud og brand) i perioden, hvor de befinder sig på Kunsthal Charlottenborg. Charlottenborg Fonden beder muligvis om forsikringssum på dine værker. Forsikringssummen omfatter de omkostninger, der er i forbindelse med produktion/genskabning af værket/værkerne.

  Hvis nogen køber det værk/værker, jeg udstiller, hvordan foregår betalingen så?2023-12-11T11:09:17+00:00

  Kunstneren står selv for al evt. salg af værker. Charlottenborg Fonden varetager kke længere salg, gennem Forårsudstillingen, og tager ingen provision.

  Hvad sker der med mit ansøgningsmateriale efter jurybedømmelsen?2020-11-05T12:07:11+00:00

  De uploadede filer der ikke bliver antaget på udstillingen slettes fra Charlottenborg Fondens server efter, juryens arbejde er afsluttet. De bidrag der antages af juryen vil forblive på Charlottenborg Fondens server til brug i udstillingskatalog samt i markedsførings- og formidlingsøjemed i henhold til vores privatlivspolitik.

  Hvilke tilladelser skal jeg afgive?2020-11-05T12:07:57+00:00

  Når du ansøger med billeder af dit/dine bidrag, giver du tilladelse til, at Charlottenborg Fonden og Kunsthal Charlottenborg må publicere dit/dine bidrag i udstillingskataloget, og at billedmateriale af dit/dine bidrag må anvendes af pressen til publicering i forbindelse med mediedækningen af Forårsudstillingen samt til formidling og annoncering på Forårsudstillingen/Charlottenborg Fonden/Kunsthal Charlottenborgs hjemmeside, sociale medier (Facebook og Instagram) osv. Ansøger kan ikke kræve royalties eller andet vederlag fra de forskellige medier, Charlottenborg Fonden eller Kunsthal Charlottenborg i denne forbindelse. Efter endt udstillingsperiode kan antagne kunstnere tilbagekalde deres tillade til brug af materialet i henhold til vores privatlivspolitik.

  Hvis jeg ønsker mere information, hvem kontakter jeg så?2023-11-22T14:55:05+00:00

  Klara Li Scheutz
  Daglig leder
  Charlottenborg Fonden
  E-mail: kls@charlottenborg-fonden.dk
  Tlf. +45 4028 2941 (mandag-fredag kl. 10-14)

  Ansøg
  Charlottenborg
  Forårsudstilling