Kunstneren står selv for al salg og skal selv sende faktura til kunden. Charlottenborg Fonden tager ingen provision. Salgsprisen foreslås at fastsættes, så den inkluderer alt, hvad køberen ser (dvs. rammer og lignende), inklusiv oplysninger om, hvorvidt værket findes i mere end et eksemplar eller ej, hvilket også skal oplyses i ansøgningen. Charlottenborg Fonden er uden ansvar, hvis en køber springer fra.