Skjold Rambow (DK) Puppet Theater (2021)
Med henblik på at visualisere en kamp om at opnå anerkendelse, har jeg ud fra en iscenesat virkelighed på trafiklejepladsen, undersøgt forskellige objekters værdi. Via værket har jeg sat spørgsmålstegn ved min egen selvfortælling og blandt andet brugt mig selv som materiale i et forsøg på at finde ud af hvem der trækker i trådene. Med et fokus på møder mellem fakta og fiktion, har jeg skabt en opstilling, som indeholder medaljer jeg har vundet i forbindelse med gymnastik, et selvportræt samt en model af Det Kongelige Teater. 

Dukketeater, printet foto, medaljer, fortorv. 130 x 75 x 280cm

Om kunstneren: Kunstner, performer og danser.
Mine værker forholder sig til mentalt og fysisk-tilstedevær. I mit arbejde bruger jeg min egen krop og selvfortælling som udgangspunkt, for at udforske det fysiske teater I forskellige medier. I en undersøgelse af tilstedeværelsens væsentlighed alt efter hvilken kulisse den er anbragt, skaber jeg billeder og scener til forskellige steder og kontekster, for bedre at forstå min og andres væren. (kunstnerens egen beskrivelse)

@skjoldet