Iida Jonsson (FI) Ssi Saarinen (FI) & Ona Julija Lukas Steponaityte (LT)

Deep Forest Art Land-prismodtagere

Se kunstnerkollektivets værker her

“Deep Forest Art Land ser frem til at arbejde sammen med Iida Jonsson, Ssi Saarinen, Ona Julija Lukas Steponaitytė i skoven. Når jeg ser på deres praksis kom jeg til at tænke på E. P. Evans’ klassiske værk The Criminal Prosecution and Capital Punishment of Animals fra 1906. Her et lille uddrag fra Annette K. Nielsen omtale af bogen;

”I Danmark kender man et par enkelte tilfælde af retssager mod dyr. I landsbyen Als anlagde man i 1711 sag mod mosegrise, rotter og mus for at have voldt ubodelig skade på afgrøder og høst. Dyrene blev tilbudt at betale erstatning, men de tog ikke imod tilbuddet og fik i stedet to uger til at forlade markerne. I 1805 var mosegrise igen på afveje, denne gang med retsligt efterspil på Lyø.”
”Hvis dyr fik en dygtig forsvarsadvokat, hændte det, at retten måtte frafalde tiltale. Det gjaldt eksempelvis et mylder af rotter anklaget for »ulovligt og hensynsløst at have ødelagt en høst af byg« i en fransk landsby i begyndelsen af 1500-tallet. Deres forsvarsadvokat, Bartheolomew Chassenee, gjorde, ifølge Evans, en strålende juridisk karriere efter rotteforsvaret. Rotterne blev stævnet af retten og bedt om at indfinde sig en nærmere bestemt dato. Ikke overraskende dukkede de ikke op bemeldte dato, og Chassenee anvendte en lang række juridiske kneb for at undskylde dyrenes manglende tilstedeværelse. Gang på gang fik han retssagen udskudt. Rotterne flyttede jo fra landsby til landsby og var vanskelige at få fat på, sagde han. De havde ikke alle fået ordentlig besked, og desuden var de bange for kattene, der altid lå på lur på vej til retten. Til sidst frafaldt dommeren tiltale, da landsbyboerne nægtede at holde deres katte inden døre, indtil retssagen var overstået.”

Her i Danmark har vi brug for hjælp udefra til at massere vort forhold til landskabet og naturen. I Deep Forest Art Land arbejder vi med skismaet mellem mennesket og naturen som et grundfundament sammen med årstiderne. I middelalderen mente man at sten selvfølgelig var levende, de kommer jo sagte op af jorden, de var bare meget langsomme væsner. Hvordan ser ungekunstner på det hele og kan man fornemme det i deres kunstværker ? Man skal alt tid lytte til fremtiden så vi glæder os.”
– René Schmidt, på vegne af Deep Forest Art Land

 

“We are interested in the surplus generated in the urban; represented at the Charlottenborg Spring Exhibition through scents composed from the accumulation of materials in sewage systems and a terrarium for invasive subjects occupying the streets: rats, spilled gasoline, icicles, superweeds. For us, these beings, presented as deviations in general narratives, hold a significant potency through their othered character. We were curious about the space where they are unleashed, which was the starting point for our work. We look very much forward to extending this practice into the forests of Kibæk, fueled by the Deep Forest Artland prize.” – Iida Jonsson (FI) Ssi Saarinen (FI) and Ona Julija Lukas Steponaityte (LT)

Om Deep Forest Art Land-prisen: Juryen har, sammen med co-founder af Deep Forest Art Land Søren Taaning, udpeget vinderen af Deep Forest Art Land-prisen, der udløser muligheden for at skabe et stedsspecifikt værk til skulpturparken i Kibæk.