JURYSTATEMENT 2020

Charlottenborg Forårsudstilling 2020 er en generøs og bredspektret udstilling, der spejler den mangfoldighed, som er selve udstillingens kendetegn og styrke. Juryen har udvalgt 70 kunstnere med i alt 134 værker inden for alle værkkategorier.

Charlottenborg Forårsudstilling er et format, som er elsket af mange, og som tiltrækker et alsidigt publikum. Udstillingen er historisk set en vigtig selvstændig institution, som nu, i et revitaliseret format, lokker både debuterende og professionelle kunstnere til at ansøge.

Vores udgangspunkt som jury har været at tage imod alle ansøgninger med stor åbenhed og kærlighed – uden faste kriterier eller en stram kuratorisk ramme. Vi har ønsket at opfange den store energi og kunstneriske nerve med et omfavnende, opmuntrende og positivt blik og med stor respekt for det arbejde, som alle ansøgere har lagt i kunstværkerne. Det var derfor med stor glæde og spænding, at vi påbegyndte det omfattende arbejde med at gennemgå årets 736 ansøgere fra hele verden. Det indsendte materiale var især fra Danmark og Norden, men også mange kunstnere fra andre lande har ansøgt om at møde et nordisk publikum på en prestigefuld udstillingsinstitution med mange år i bagagen og med høj anseelse i Europa.

I juryen har vi haft samtaler om, hvad en Forårsudstilling er og kan. Både set i et historisk lys som unikt format og som en nutidig ramme for en udstilling, der skal kunne overraske og sætte nye retninger. Er det debuterende kunstnere, der skal løftes frem, nye udtryk og tendenser, eller skal tidligere deltagere med stor erfaring understøttes? Skal etablerede kunstnere med markante internationale karrierer gives plads på udstillingen, eller skal hovedvægten lægges på at give debuterende og ufærdige udtryk, nye kunstnerskaber, et skulderklap. Spørgsmål som vi ikke ville eller kunne besvare entydigt, men som vi fandt vigtige i vores forsøg på at skabe et udvalg, som føltes nyt og ikke alt for repeteret.

Med nysgerrighed og et kalejdoskopisk blik så vi på bidrag med talent, energi, kvalitet og kant. Vi har fulgt vores nysgerrighed og sat os ind i de enkelte projekter med åbenhed. Vores ledetråd i vurderingen af de enkelte bidrag har været, at værket skal ramme os direkte og umiddelbart fænge os alle, eller at en eller flere af os har argumenteret for værket/værkernes særlige potentiale. Juryen har anvendt sit brede felt af kompetencer inden for billedkunst, fotografi, design, kunsthåndværk og arkitektur til at perspektivere hinandens opfattelser og indgå i værdifulde samtaler om eksperiment, tendens, metode, narrativ, nytænkning og form.

De bidrag, vi har valgt ud, favner mange tendenser. Gennemgående for årets værker er en stor indsats i de enkelte udtryk, og at fokus er rettet mod det kropslige, organiske og personlige, mod nærværet og det intime, og at de udforsker indre verdener, sanselige kvaliteter og form. Det mere indadvendte, poetiske og materialeundersøgende med høj taktilitet til følge har været fremtrædende hos årets indsendere. Ganske få værker har en hårdtslående politisk dagsorden eller er direkte kommentarer til verdens tilstand. Også ganske få værker har en provokerende kant eller et omfattende narrativ.

Årets nominerede kunstnere til Soloprisen spænder bredt i praksis og medier. Det er Andreas Brunner, Rebecka Larsdotter, Niels Østergaard Munk, Anton Lind og Signe Emdal. Soloprisen tildeles Niels Østergaard Munk for et nyskabende konceptuelt udtryk. Den nyindstiftede Talentpris tildeles AnneMette Elmelund for et modigt og undersøgende fotografi.

På vegne af årets jury
Kirse Junge-Stevnsborg
Direktør, Malmö Konstmuseum

Skrevet på vegne af årets jury
af Kirse Junge-Stevnsborg
Direktør, Malmö Konstmuseum