JURYSTATEMENT 2019

Jury statement 2019

Hurra for mangfoldighed!

Der er mange fagligheder, der mødes på Charlottenborg Forårsudstilling – billedkunst, arkitektur, kunsthåndværk og design. Som en del af disse discipliner opleves frodige forgreninger af medier som maleri, fotografi, performance, lydkunst, tegning, smykker, skulptur og installation. Med andre ord et kalejdoskopisk billede af kreativitet og kunstnerisk nerve. Sammensætningen af årets jury, som repræsenterer både arkitektur, billedkunst, design og den kuratoriske praksis, afspejler netop det forhold, at de mange kunstarter mødes på Kunsthal Charlottenborg, når foråret nærmer sig. Der ligger en virkelig god energi i den faglige udveksling og diskussion om kunstens væsen og det, der omgiver den – noget som forhåbentlig fornemmes i valget af værker på årets udstilling.

Alle, der har prøvet at skulle vælge én ting frem for en anden, ved, at det ikke er noget, man bare gør. Slet ikke når der som i dette års ansøgerfelt er pænt mange kunstnere at vælge imellem. Og de er gode. De undersøger, eksperimenterer, forhandler rum, udfordrer sig selv og deres medie. Der er med andre ord meget på spil i deres værker. I de rigtig vellykkede tilfælde kan det mærkes, og på den gode udstilling formidles denne dialog mellem kunstner og værk, så også publikum kan lytte, fornemme og sanse det kunstneriske arbejde, den idémæssige intention og det personlige nærvær i kunsten. Vi håber, at vi som jury, i udvælgelsen af kunstnere, har formået at oversætte det, vi har set, til de mange tusinde, der besøger Charlottenborg Forårsudstilling 2019.

At tale om kvalitet kan godt ende i abstrakte, uhåndgribelige diskussioner. Ikke desto mindre har det været vores helt klare prioritet at foretage en faglig, men også intuitiv vurdering af, hvad der er godt, hvad der kvalitativt er i orden. Vi har lagt vægt på, at der er en sammenhæng mellem det, kunstneren vil sige, og det, vi andre ser. Derudover at kunstneren har forholdt sig til sit medie og haft en æstetisk, konceptuel eller analytisk refleksion over, hvad det kan. Og endelig synes vi, at værket skal være alment vedkommende samt adressere tematikker, der har resonans i den verden, vi lever i. Det gør god kunst.

Selvom Charlottenborg Forårsudstilling er en udstilling, hvor forskellige kunstneriske discipliner mødes, og hvor de deltagende kunstnere i ansøgningsfasen selv har skullet tage stilling til, hvilken kategori deres værk hører under, har vi i vores stillingtagen stædigt valgt at ignorere netop det. Vi har betragtet alle værkbidrag som kunst og vurderet dem på den baggrund. Derfor har de værker, der er med på årets Charlottenborg Forårsudstilling, en klar kunstnerisk ambition: kunstnernes værker rækker ud over deres egen kategori og trækker mod kunsten og kunstens fælles rum.

Den aktuelle udstilling har, som det historiske opdrag som Charlottenborg Forårsudstilling fordrer, en overvægt af yngre kunstnere. Og der er rig mulighed for at orientere sig i de nyeste hotte tendenser inden for udtryk som lyd, video, installation, performance m.m. Breaking news er bestemt ikke en kvalitet i sig selv, men alligevel. Og uanset hvor mange gange maleriet som medie er forsøgt ombragt, lever det fortsat i bedste velgående. Alt sammen dette års bud på, hvad den unge kunst kan i al sin forskellighed, variation og kompleksitet.

Som for tidligere udgaver af denne udstilling er det befriende for Charlottenborg Forårsudstilling 2019, at dette er kunstnernes udstilling. Det handler om dem, om de værker de har sendt ind, om det de har at sige til verden. Og kunstnerne er udvalgt af de udøvende kunstnere (som udgør flertallet) i juryen, der alle har en særlig sensibilitet og faglig forståelse for netop det at skabe. Organisatorisk understøttes tilblivelsen af Forårsudstillingen af Charlottenborg Fondens bestyrelse, der suverænt består af kunstnere. Det ser man ikke så ofte mere, desværre.

Kunst taler mange sprog, og vi er ikke alle lige gode til at forstå samtlige dialekter. Vi har valgt uhyggeligt mange kunstnere fra – det er en præmis – men det betyder ikke entydigt, at de fravalgte ikke er gode. Valgene afspejler juryens mangfoldige sammensætning; sådan må det være. Vi har heldigvis også valgt en masse til – værker vi hver især synes, rummer stærke kunstneriske elementer og som – ikke mindst – også spiller fint sammen på udstillingen som helhed. En kæmpe tak til de deltagende kunstnere for deres engagement og store arbejde. Og en stor opfordring til, at alle forsøger sig igen, hvis de har noget på hjerte.

Også en stor tak til Charlottenborg Fonden for udfordringen, tilliden, den lærerige proces – og alle de medfølgende faglige udfordringer, de skaffede os på halsen. Vi har været glade for det hele.

På vegne af juryen 2019, Anna Bjerger (kunstner, SE), Tove Storch (kunstner, DK), Linda Korndal (arkitekt, DK), Irene Griegst (smykkekunstner, MA/DK) og Anna Krogh (kurator, DK), ønsker jeg publikum god fornøjelse med Charlottenborg Forårsudstilling 2019.

Anna Krogh, kurator, Brandts – Museum for Kunst og Visuel Kultur