PRISVINDERE

OPEN CALL & JURY – FORÅRSUDSTILLINGEN 2022

(for English version scroll down)

Den 29. november – 19. december 2021 inviterer Charlottenborg Fonden for 165. gang til at ansøge om optagelse på Charlottenborg Forårsudstillingen 2022.
Årets jury er inviteret med henblik på at skabe et alsidigt grundlag for udstillingens censur, der spænder bredt fra medlemmer med en solid, international erfaring, til kunstnere med en nærhed til de kunstneriske uddannelser.

OPEN CALL

I perioden 29. november – 19. december 2021 kan alle kunstnere – uanset baggrund, uddannelse og nationalitet – ansøge om at få optaget værker på Charlottenborg Forårsudstilling 2022. Charlottenborg Forårsudstilling er en af de vigtigste åbne, censurerede udstillinger i Nordeuropa, og er blevet afholdt årligt på Charlottenborg i København siden 1857. Udstillingen fungerer i dag som en vigtig begivenhed for international billedkunst, arkitektur og kunsthåndværk/design.

JURY 2022

I 2022 består juryen af kunstnerduoen Hesselholdt og Mejlvang, billedkunstner David Risley, arkitekt Peter Bertram, tekstilkunstner Grethe Wittrock og billedkunstner Sophie Suaning.

Årets jury er valgt med henblik på at skabe et alsidigt grundlag for udstillingens censur, der spænder bredt fra medlemmer med en solid, international erfaring, til kunstnere med en nærhed til de kunstneriske uddannelser, med Sophie Suaning, der tog afgang fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2021. Efter den sidste, fysiske censurrunde vil Hesselholdt og Mejlvang kuratere udstillingen.

SOLOPRIS I SAMARBEJDE MED POLITIKENS FORHAL

Forårsudstillingens solopris belønner overordnet kunstnerisk kvalitet og samtidig relevans. Prisen uddeles i samarbejde med Politikens forhal og overrækkes på åbningsaftenen, hvorefter den vil udmønte sig i en soloudstilling i Politikens Forhal i 2023. 

Med Soloprisen følger 10.000 kr. til realiseringen af projektet. 

Fokusset for den nye satsning er at understøtte vækstlaget gennem en række skræddersyet samarbejder, hvor kunstnerne får mulighed for at videreudvikle deres udstillingspraksis i tæt samarbejde med institutionerne og blive en del af et solidt kunstnerisk program, hvor de gennem en koncentreret indsats kan skabe en solo præsentation i professionelle rammer.

DEEP FOREST ART LAND PRISEN

Med Deep Forest Art Land prisen får vinderen mulighed for at udvikle sin kunstneriske praksis, samt skabe en solopræsentation i professionelle rammer. Det nye samarbejde skal bidrage til yderligere at styrke Deep Forest Art Land og Charlottenborg Fonden som en platform og ressource for det kunstneriske vækstlag, der kan løfte talenter fra vækstlaget ud i en bredere sammenhæng, både geografisk og institutionelt.

TALENTPRIS

Talentprisen går til en kunstner, der i sin praksis både udviser en eksperimenterende tilgang og besidder et, for juryen, interessant udviklingspotentiale. Vinderen af Talentprisen honoreres med 10.000 kr og vil få mulighed for, i samarbejde med Deep Forest Art Land og Charlottenborg Fonden, at skabe et stedsspecifikt værk til platformen i forlængelse af en residency periode i nærområdet. Værket vil blive præsenteret i efteråret 20212 og udstillingen vil være offentligt tilgængelig frem til sensommeren 2022.

FORÅRSUDSTILLINGEN

Forårsudstillingen har i årenes løb udgjort det første betydelige skridt for mange unge kunstnere i vejen mod en professionel karriere, samtidig med at udstillingen ofte har præsenteret nye værker af mere etablerede navne. Gennem Charlottenborg Forårsudstillings lange historie har kunstnere, der i dag er internationalt anerkendte, debuteret eller præsenteret værker på udstillingen, herunder Per Kirkeby, Alvar Alto, Jørn Utzon, Olafur Eliasson, Jasmina Cibic, Jeppe Hein, benandsebastian, Anne Haaning og mange flere.

UDSTILLINGSSTED

Charlottenborg Forårsudstilling afholdes hvert år på Kunsthal Charlottenborg i København, som er et af de største udstillingssteder for samtidskunst i Nordeuropa. Kunsthallen har til huse i et nederlandsk barokpalæ, der er en tilbygning til det historiske Charlottenborg Slot, der også huser Det Kongelige Danske Kunstakademi. Charlottenborg Forårsudstilling 2022 vil blive vist i perioden 6. februar – 13. marts 2021.

CHARLOTTENBORG FONDEN

Udstillingen arrangeres af Charlottenborg Fonden og dens bestyrelse, bestående af billedkunstner John Kørner, arkitekt Peter Møller Rasmussen, fotograf Søren Rønholt, smykkekunstner Annette Dam, billedkunstner Christina Augustesen og billedkunstner Ann Sophie von Bülow.

OPEN CALL AND JURY – CHARLOTTENBORG SPRING EXHIBITION 2022

From 29 November – 19 December 2022, the Charlottenborg Foundation is accepting submissions for the Charlottenborg Spring Exhibition 2022 for the 165. time.
This year, the jury spans over both collective and individual practices, and practitioners with a significant international career as well as a proximity to art schools. 

OPEN CALL 

From 29 November – 19 December 2021 artists – regardless of background, education and nationality – can submit works to the Charlottenborg Spring Exhibition 2022. The Charlottenborg Spring Exhibition is one of the most important open submission exhibitions in Northern Europe, and has been held annually at Charlottenborg in Copenhagen since 1857. Today, the exhibition showcases international visual art, architecture and design

THE JURY 2022

In 2022, the jury will consist of artist duo Hesselholdt & Mejlvang, artist Ursula Reuter Christiansen, architect Peter Bertram, textile artist Grethe Wittrock and artist Sophie Suaning. This year’s jury was invited based on creating a diverse jury spanning solid national and international experience, as well as a proximity to art schools with 2021 graduate from The Royal Danish Academy of Fine Arts, Sophie Suaning. After the last and physical round of censorship, artist duo Hesselholdt & Mejlvang will curate the exhibition. 

THE SOLO AWARD IN COLLABORATION WITH POLITIKENS FORHAL

The Charlottenborg Spring Exhibition’s solo award recognises overall artistic quality and relevance, and is granted on the opening night of the exhibition in collaboration with Politikens Forhal. The Solo Award is accompanied by an invitation to produce a solo exhibition at Politikens Forhal in 2023 and 15.000 DKK for the realisation of the show.

DEEP FOREST ART LAND AWARD
The winner of the Deep Forest Art Land Award will have the opportunity to create a solo presentation at Skovsnogen, Kibæk, Denmark. The new collaboration aims to further strengthen Deep Forest Art Land and the Charlottenborg Foundation as a platform and resource for emerging artist, reaching new audiences both geographically and institutionally. The work will be revealed in the fall 2022.

TALENT AWARD
The Talent Award recognises an artist, who demonstrates an experimenting artistic approach and possesses an interesting potential for developing their artistic practise according to the jury. The winner of the Talent Award is honoured with 10,000 DKK

THE SPRING EXHIBITION 

Over the years, the spring exhibition has been the first significant step for many young artists on the path to a professional career, while the exhibition has often also presented new works from more established artists. Throughout Charlottenborg Spring Exhibition’s long history, artists who are today internationally recognized, debuted or presented works at the exhibition, including Per Kirkeby, Alvar Alto, Jørn Utzon, Olafur Eliasson, Jasmina Cibic, Jeppe Hein, benandsebastian, Anne Haaning and many more. 

LOCATION

The Charlottenborg Spring Exhibition is held every year at Kunsthal Charlottenborg in Copenhagen, one of the largest spaces for contemporary art in Northern Europe. The Dutch inspired baroque palace housing the exhibition halls is an addition to the historical Charlottenborg Palace, also housing The Royal Danish Academy of Fine Arts. Since 1883 contemporary art has been presented in the unique exhibition building. The Charlottenborg Spring Exhibition 2021 will be open from 6 February – 13 March 2022.

CHARLOTTENBORG FOUNDATION

The exhibition is organised by the Charlottenborg Foundation and its board, consisting of visual artist John Kørner, architect Peter Møller Rasmussen, photographer Søren Rønholt, jewellery artist Annette Dam, visual artist Christina Augustesen and visual artist Ann Sophie von Bülow.