Ann Sophie von Bülow (f. 1987) er billedkunstner uddannet fra det kongelige danske kunstakademis billedkunstskoler. Hun arbejder fortrinsvis med fotografi, installation og kontekstuel praksis. Hendes arbejder udforsker temaer som transcendens, autonomi og immaterielle værdier, set med et antropologisk blik, med udgangspunkt i en social baseret praksis. von Bülow har grundlagt Det Kosmiske Hierarki, som i det seneste år har manifesteret sig i en række udstillinger og aktiviteter i fristaden Christiania.