A Kassen består af Christian Bretton-Meyer, Morten Steen Hebsgaard, Søren Petersen og Tommy Petersen – der gennem de sidste 15 års samarbejde har udviklet en konceptuel stedsspecifik praksis med en særlig åbenhed overfor de kompleksiteter, der knytter sig til enhver situation, hvori kunstværker indgår – socialt, politisk, økonomisk, materielt og rumligt. De arbejder undersøgende med en reflekteret tilgang til kunstens produktionsmetoder og deres rolle som kunstnere. Tonen i deres værker er subtil og legende, og de benytter ofte et element af overraskelse til at skabe den smule undren, der skal til for at igangsætte en række af spørgsmål, der kan reflektere værkets idé og åbne for hverdagens poetiske potentiale.