ARKIV

FORÅRSUDSTILLINGENS GENIUS

Constantin Hansen. Blyantsudkast til Forårsudstillingens adgangskort, 1866

I 1866 tegnede maleren Constantin Hansen efter bestilling en adgangsbillet til Forårsudstillingen på Charlottenborg. Han skrev om det i sin dagbog under 15. marts 1866: “Tegnet Udkast til en ny Udstillingsbillet og en Vignet til et nyt skandinavisk Tidsskrift. Slige Ting naturligvis gratis. Man lægger ved enhver Leilighed Beslag paa Kunstnerens Kræfter, men man sørger ikke for at han kan leve og vedligeholde sine Kræfter.”

Hansen var blevet medlem af Udstillingskomiteen i 1864 og havde samme år deltaget i ophængningen af malerier. I 1866 påtog han sig ene mand ordning og ophængning af malerierne.

Med hensyn til betaling for adgangskortet gik det bedre end ventet af den økonomisk hårdt trængte kunstner, om end det tog tid. Den 31. maj kunne han skrive i sin dagbog, at han havde fået 30 rigsdaler i honorar for tegningen til adgangskortet.

Den lille nøgne dreng eller putto er en tilbagevendende figur (med eller uden vinger) i Hansens og mange af hans samtidiges kunst. Drengen kan føre sine aner tilbage gennem italiensk renæssance til antik romersk kunst. På Hansens adgangskort karakteriseres barnet gennem palet, hammer og passer som repræsentant for de tre kunstarter: malerkunst, billedhuggerkunst og arkitektur. Blomsterne og fuglen hentyder til foråret.

Hansens adgangskort blev grundlag for Forårsudstillingens bomærke på kataloger, plakater og andre tryksager, men gennem årene er der sket ændringer. Der kendes tre omarbejdelser af Hansens tegning: 1881 formodentlig af Hans Tegner, 1897 af Hans Tegner og xylografen Oscar Andersen1, 1914 af H.B. Storck. Hansens tegning og de tre versioner har været anvendt alene eller i sammenhæng med de andre på katalogernes omslag, mellemblade eller titelblade, ofte med flere versioner i samme katalog. De tidligst kendte plakater fra 1900-tallets første halvdel brugte 1881-versionen, men plakaterne vendte tilbage til Hansens forlæg i løbet af 1940’erne.

Fra 1922 blev bomærket også anvendt af Efterårsudstillingen.

Tak til bibliotekar Orla Pedersen for identifikation af O.A. og oplysninger om denne xylograf