Charlottenborg Fonden kan i nogle tilfælde stille et begrænset antal skærme og højtalere til rådighed. For antagne værker der kræver særligt udstyr, fx film, video, lyd, computerkunst osv. er det kunstneren selv, som står for det nødvendige udstyr (leje, dækning af omkostninger osv.) samt opsætning heraf. Charlottenborg Fonden kan i tilfælde af at der foreligger en simpel betjeningsmanual stå for den daglige betjening af værket i udstillingsperioden. Charlottenborg Fonden tager forbehold for, at tage et værk ud af udstillingen, der ikke fungerer korrekt. Kunstneren (eller en stedfortræder) skal selv stå for den daglige betjening af værket i udstillingsperioden, hvis værket kræver mere omfattende betjening.