ANDET

CHARLOTTENBORG FONDEN OPSTARTER NYE SAMARBEJDER

Peter Land, Falden Måne, 2017. Deep Forest Art Land

Det er med stor glæde at Charlottenborg Fonden kan offentliggøre to nye samarbejder med institutionerne Politikens Forhal og Deep Forest Art Land. Samarbejderne åbner op for et forbedret antal muligheder for de deltagende kunstnere samt en større grad af distribution af Forårsudstillingens aktiviteter. 

Charlottenborg Fonden er i kraft af ønsket om at gentænke og optimere Forårsudstillingens som springbræt for helt unge kunstnere gået i gang med at etablere nye samarbejder med relevante partnere. I 2021 introduceres derfor to institutionelle samarbejder med Politikens Forhal i København og Deep Forest Art Land i Kibæk. Fokusset for den nye satsning er at understøtte vækstlaget gennem en række skræddersyet samarbejder, hvor kunstnerne får mulighed for at videreudvikle deres udstillingspraksis i tæt samarbejde med institutionerne og blive en del af et solidt kunstnerisk program, hvor de gennem en koncentreret indsats kan skabe en solo præsentation i professionelle rammer.

Samarbejderne vil afspejle de individuelle partneres profiler og programmer, og vil både udmønte sig i udstillingsperioder, residencies samt andre begivenheder. Projekterne vil manifestere sig under udstillingsperioden på Kunsthal Charlottenborg i det tidlige forår, men som noget nyt også̊ i den resterende del af kalenderåret.

Soloprisen, som førhen gav vinderen mulighed for at skabe en soloudstilling på Kunsthal Charlottenborg det følgende år, vil fra 2022 blive præsenteret og faciliteret af Politikens Forhal. Udstillingssamarbejdet mellem Politikens Forhal, Charlottenborg Fonden og vinderen af soloprisen vil blive udviklet over et helt år og udstillingen vil åbne i Politikens Forhal samtidig med åbningen af Forårsudstillingen 2022 på Kunsthal Charlottenborg.

Det er en stor glæde, at vi nu indleder samarbejde med Charlottenborg Fonden om en årlig udstilling i Politikens Forhal med soloprisvinderen fra Forårsudstillingen. Vores fælles ønske er at give samtidskunsten generelt og den udvalgte kunstner specifikt endnu bedre betingelser for at gå i direkte dialog med det omgivende samfund. Og det håber vi, at dette samarbejde vil kunne bidrage til.” siger Signe Cecilie Jochumsen, der er udstillingschef i Politikens Forhal og ansvarlig for kunstsamlingen i JP/Politikens Hus.

Det nye Deep Forest Art Land tiltag er skabt i samarbejde med udstillingsstedet, også kendt som Skovsnogen, beliggende i Kibæk, Jylland. Vinderen af denne pris vil få mulighed for, i samarbejde med Deep Forest Art Land og Charlottenborg Fonden, at skabe et stedsspecifikt værk til platformen i forlængelse af en residency periode i nærområdet. Værket vil blive præsenteret i efteråret 2021 og udstillingen vil være offentligt tilgængelig frem til sensommeren 2022.

Det er med stor fornøjelse for os i Deep Forest Art Land, at vi opstarter et samarbejde med en gammel hæderkronet institution som Forårsudstillingen på Charlottenborg. Vi ser frem til sammen at afprøve nye veje til at understøtte og formidle den unge og frie kunst.” siger Søren Taaning, som er medstifter af Deep Forest Art Land.

Charlottenborg Fonden arbejder aktivt for at promovere den unge kunst inden for områderne billedkunst, arkitektur og kunsthåndværk/design. Fonden arbejder i dag ud fra den målsætning fortsat at skabe en ny, bedre og mere ambitiøs platform, som også̊ i fremtiden er dagsordensættende, har fingeren på pulsen og når ud til et stort publikum.

Om Politikens Forhal
Politikens Forhal er et udstillingsrum for ny dansk kunst beliggende i Politikens Hus på Rådhuspladsen 37 i København. Gennem udstillinger, events, artist talks og performances skaber Politikens Forhal debat og bidrager med nye perspektiver på vores fælles samtid og fremtid med involvering af den danske samtidskunst. Politikens Forhal er i dag en del af JP/Politikens Hus og drives som et selvstændigt udstillingsrum med egen økonomi og uafhængigt af husets medier. Forhallen ledes af udstillingschef Signe Jochumsen, som bistås og rådgives af et kunstudvalg.

Om Deep Forest Art Land
Deep Forest Art Land, også kendt som Skovsnogen, er sat i verden for at give alle adgang til at frigøre deres eget kreative potentiale i mødet med kunsten og den midt- og vestjyske natur. Deep Forest Art Land arbejder ud fra ideen om, at et samspil mellem kunst og natur kan frigøre vores kreative potentiale og gøre os mere åbne og modtagelige, og dermed i stand til at kaste os ud i nye udfordringer. Deep Forest Art Land blev startet i 2010 af billedkunstnerne René Schmidt og Søren Taaning under navnet Skovsnogen. Stedet havde sin begyndelse som et udviklingsprojekt under Friluftsrådet, Lokale og Anlægsfonden m.fl. og konceptet ”Naturrum”. Projektet handlede bl.a. om at skabe nye naturbrugere fra samfundsgrupper, der normalt ikke søger ud i naturen.