FORÅRSUDSTILLINGEN 2021

A KASSEN VENDER TILBAGE TIL FORÅRSUDSTILLINGEN

Foto Owen Armour

Charlottenborg Fonden er glade for at kunne offentliggøre et kuratorisk samarbejde med kunstnergruppen A Kassen ved den kommende udgave af Forårsudstillingen. Samarbejdet markerer starten på en række eksperimenter med det censurerede format, som skal sætte fokus på de styrker og muligheder, der ligger i den spraglede, men kompetente og inkluderende, Forårsudstilling. 

A Kassen, som tidligere selv har deltaget i den censurerede udstilling på Charlottenborg, er i 2021 tilbage på den anden side af bordet som både kurator og jurymedlem på årets begivenhed. Kunstnergruppen vandt i 2006 Forårsudstillingens solopris med værket Juice, der med humor og uhøjtidelighed, var et af de første antagne værker under den dengang nye værkkategori ’rumværker’, der søgte at give større konstruktioner plads på udstillingerne.

Med A Kassens historik og imødekommende praksis fandt bestyrelsen det oplagt med et samarbejde, der skal afsøge udstillingens potentiale og åbne op for nye metoder. Gruppen håber på, at blive overrasket og siger videre: “Vi håber, der kommer nogle super seriøse projekter, der tester formatet – fysisk såvel som kunstnerisk. Og projekter som ikke mindst tester os, og udfordrer vores forventninger til, hvordan Forårsudstillingen ser ud i 2021.”

Bestyrelsen for Charlottenborg Fonden har som led i deres arbejde for at skærpe Forårsudstillingen som institution valgt at tage initiativ til række nye samarbejder over den kommende årrække. Samarbejderne vil både omfatte konkrete eksperimenter med udstillingsformatet samt udvidelser af den fysiske platform, som Charlottenborg Fonden tilbyder de udstillende kunstnere.

OM A KASSEN
A Kassen består af Christian Bretton-Meyer, Morten Steen Hebsgaard, Søren Petersen og Tommy Petersen – der gennem de sidste 15 års samarbejde har udviklet en konceptuel stedsspecifik praksis med en særlig åbenhed overfor de kompleksiteter, der knytter sig til enhver situation, hvori kunstværker indgår – socialt, politisk, økonomisk, materielt og rumligt. De arbejder undersøgende med en reflekteret tilgang til kunstens produktionsmetoder og deres rolle som kunstnere. Tonen i deres værker er subtil og legende, og de benytter ofte et element af overraskelse til at skabe den smule undren, der skal til for at igangsætte en række af spørgsmål, der kan reflektere værkets idé og åbne for hverdagens poetiske potentiale.

A Kassen har tidligere kurateret udstillinger i Den Frie Udstillingsbygning samt har været en del af det kunstnerdrevne udstillingssted IMO.