JURYSTATEMENT 2018

At være jury er en givende, men også udfordrende opgave. Inden for et kort tidsrum, på få dage, bliver vi bedt om at tage hundredvis af beslutninger. Skal dette værk med? Skal dette værk ud? Fortjener dette værk en pris? Hvilket værk, blandt dette mangfoldige udvalg af medier, fortjener at blive kaldt ”det bedste”? Der er intet regelsæt, og processen er for hvert jurymedlem meget subjektiv.

I juryen var vi fra starten udstyret med summen af vores kunstneriske viden og erfaring, herunder en forståelse for kunst, arkitektur og design; en værdsættelse af en bred vifte af stilarter og medier; et trænet øje og en ”mavefølelse”. Det var på baggrund af denne subjektive erfaring og viden, at vi blev enige om ikke at sætte antal på de kunstnere, der skulle vælges, men at lade processen og vores kollektive dialog om de indsendte værker afgøre det endelige udvalg og antallet af deltagende kunstnere.

Vi ønskede ikke at falde i horror vacui fælden og lade udvælgelsen blive påvirket af Kunsthal Charlottenborgs store og smukke udstillingssale. Tværtimod ønskede vi en udstilling, hvor hver enkelt kunstner bliver præsenteret på den bedst mulige måde. Vi ønsker at præsentere kunstnere, ikke kun kunstværker. At prioritere et fokuseret udvalg over det kalejdoskopiske. Vores mål var at sikre den høje kvalitet af Charlottenborg Forårsudstilling og at statuere den som en vigtig kvalificeret platform til at vise nye værker. For yngre såvel som mere etablerede kunstnere.

De indsendte værker spændte i år bredt, lige fra den professionelle perfektion til begynderens råhed. De værker vi så var forskellige i deres medie såvel som kunstneriske kvalitet, men nogle fælles interesser præsenterede dog sig selv, mens vi arbejdede os gennem de 618 kunstnere: Mange kunstnere udforskede i materiale og motiv menneskekroppen og det kødelige gennem brugen af forskellige medier og udtryksformer. Disse kødelige motiver syntes at give udtryk for en interesse i at beskæftige sig med begrebet memento mori, en påmindelse om livets flygtighed, glædens formålsløshed, og døden. Måske et presserende emne for mange i en tid, hvor politisk usikkerhed er på forsiden af nyhederne. Nogle gange kan kunst være et termometer for et lands – og verdens – bekymringer, og måske er det det, vi ser. Vi har dog også set eksempler på værker, hvor kroppen som kød var fraværende, erstattet eller parret med digitale teknologier og robotter.

Det, som vi generelt følte var underrepræsenteret, var eksperimentelle værker eller værker med kant. Vi savnede også en større repræsentation af værker, der stammer fra eksperimentelt design og en arkitektonisk praksis. Uanset om det har noget at gøre med den begrænsede tid, der på tidens kreative uddannelser tilbydes eleverne til at eksperimentere og arbejde uden for de kommercielle mål, er svært at sige. Men vi undrede os.

Vi er glade og stolte af det valg, vi har foretaget til Charlottenborg Forårsudstilling 2018. Med kun 19 kunstnere er vi bevidste om, at vi har valgt meget færre kunstnere end det, der traditionelt har været udstillet. Men for os har det været et klart valg ikke at lade tradition påvirke vores udvalg, men snarere at blive styret af vores entusiasme for kunstværkerne og sammen med dem teste en ny jord.

På vegne af 2018 juryen, Klara Kristalova (kunstner, CZ/SE), Alexander Tovborg (kunstner, DK), Anders Ruhwald (kunstner, DK/US), Christina Capetillo (arkitekt, DK) og Marie Nipper (kurator, DK) byder jeg dig velkommen til den 161. Forårsudstilling. Vi håber kunstnere og besøgende vil finde både spænding og oplevelse i årets valg af kunstnere.

Marie Nipper