Afgang fra Institut for Ædelmetal 2004. Siden 2007 gæsteunderviser på Kunsthøjskolen. Udstillingsaktivitet i ind og udland. Hun har siden sin afgang arbejdet tematisk, projekt – og udstillingsori¬enteret. Kendetegnende for hendes virke er, at hun transformerer de ting og begreber vi omgiver os med, samt de tanker hun gør sig omkring vores væren, til et smykkeudsagn om den verden vi lever i. Materialer, form og skala, er naturlige byggesten til at opnå nuancer og sansninger i hendes ordløse fortællinger og værkerne er i deres 3-dimentionalitet rige på materialesammensætninger og detaljer.