Du kan søge med op til 5 bidrag i kategorierne maleri, tegning, skulptur, installation, grafik, mixed media, arkitektur, design, kunsthåndværk, foto, video, film, performance, animation, lydkunst, net.art, software art, visuel poesi (blandformer af tekst og billede), event og talks. For hvert bidrag kan du uploade 4 billeder. Der er en tidsbegrænsning på 5 minutter på video, film, animation og andre tidsbaserede værker. Tidsbegrænsningen gælder kun ansøgningsvisningen og ikke for den endelige visning af evt. antagne værker. Charlottenborg Fonden opfordrer til, at ansøger tilføjer noter eller supplerende beskrivelser af de uploadede værker.
Værkerne må højst være 2 år gamle fra ansøgningstidspunktet og må ikke have været udstillet før på andre censurerede udstillinger i Danmark. Charlottenborg Fonden tager desuden forbehold for at reducere omfanget af store pladskrævende performances og installationer og kan i yderste konsekvens vælge ikke at vise værket. Dette vil dog altid ske i tæt dialog med den/de antagne kunstner/kunstnere.