Du kan søge med fem bidrag (værk eller værkserie) og for hvert bidrag kan du uploade op til fire dokumentationsbilleder. Du kan søge inden for, men ikke begrænset til, kategorierne kunst, arkitektur og kunsthåndværk/design.

Der er en tidsbegrænsning på 5 minutter på video, film, animation og andre tidsbaserede værker. Tidsbegrænsningen gælder kun ansøgningsvisningen og ikke for den endelige visning af evt. antagne værker. Charlottenborg Fonden opfordrer til, at ansøger tilføjer noter eller supplerende beskrivelser af de uploadede værker.

Værkerne må højst være 2 år gamle fra ansøgningstidspunktet og må ikke have været udstillet før på andre censurerede udstillinger i Danmark.