I tilfælde af at dit/ dine/jeres værk(er) er blevet antaget til Charlottenborg Forårsudstillingen 2024 betaler Charlottenborg Fonden 2.500 kr. til hver kunstner(gruppe) for at udstille.