Katherine Sankey (IE), ‘Desmosome’, 2019. 190 x 300 x 165 cm. Træ, rørarbejde, glas, aske, havvand, elektriske komponenter, maling