» English
 

Vejledning for ansøgning til Charlottenborg Forårsudstillingen 2018

Hvem kan ansøge Forårsudstillingen 2018?
Forårsudstillingen optager værker af kunstnere uanset nationalitet og opholdsland. Ansøgere skal være fyldt 18 år. Enkeltpersoner såvel som grupper er velkomne til at ansøge.

Hvad koster det?
Ansøgningsgebyret er 575 DKK, og det betales online som første trin i ansøgningsprocessen. Ansøgningen kan ikke gennemføres og godkendes med mindre betalingen er gennemført. Der kan betales med følgende kort: Dankort, MasterCard, Visa, Visa Electron. Du modtager en kvittering på mail. Din ansøgning er godkendt ved betaling og herefter kan du uploade dine bidrag og efterredigere indtil deadline den 22. december 2017 kl. 12:00.

Hvornår er ansøgningsfristen?
Ansøgningen foregår online mellem den 4.- 22. december 2017 via Forårsudstillingens hjemmeside. Ansøgningsskemaet er først tilgængeligt online fra den 4. december 2017 kl. 12:00.

Hvor mange arbejder må jeg ansøge med?
Du kan søge med op til 5 bidrag i kategorierne maleri, tegning, skulptur, installation, grafik, mixed media, arkitektur, design, foto, video, film, performance, animation, lydkunst, net.art, software art, visuel poesi (blandformer af tekst og billede), event & talks.
For hvert bidrag kan du uploade 4 billeder, og der vil være et felt til noter eller supplerende beskrivelse.
Der er en tidsbegrænsning på 5 minutter på video, film, animation og andre tidsbaserede værker. Tidsbegrænsningen gælder kun ansøgningsvisningen og ikke for den endelige visning af antagne værker. Arbejderne må højst være 2 år gamle, og må ikke være udstillet før på andre censurerede udstillinger i Danmark. Forårsudstillingen tager sig desuden forbehold for at reducere omfanget af store pladskrævende performances og installationer, og i yderste konsekvens ikke tillade visning af værket. Dette vil dog altid ske i tæt dialog med den/de antagne kunstner/kunstnere.

Hvad skal jeg indsende, når jeg ansøger?
Ansøgningen til Forårsudstillingen 2018 foregår online. Det betyder, at der ikke modtages fysiske værker til juryens bedømmelse. Du skal i stedet uploade dine bidrag digitalt via Forårsudstillingens hjemmeside. Tænk på at billederne af dine bidrag skal være af så god en kvalitet, at juryen ikke kan være i tvivl om værkets udseende og karakter. Accepterede digitale formater og data type:

.jpg (fotografisk materiale) 72 dpi max højde 1200 px, max bredde: 1920 px.


.gif (grafisk materiale og evt. animation)

.png (digital grafisk)


.swf (for animation og interaktion)


.mp4 - H.264 (for video og film) aspect ratio: 4:3, 16:9 (Max varighed 5 min)


.mp3 - 44 kHz (for lyd)

Online værker - Bidraget skal kunne afvikles på en almindelig moderne browser (Mozilla/Internet Explorer). Url indsættes i ansøgningen

YouTube Video - Link til video indsættelse i ansøgningen

HUSK: Lad ikke dine data størrelser være højere end nødvendigt er. Vi efterbearbejder/komprimerer ikke dine filer så tænk også på at det datamæssigt skal være rimeligt for juryen at hente ned og opleve. For video og filmiske værker antaget til at blive vist på Forårsudstillingen, gælder det at de skal indleveres/indsendes (evt. i en højere opløsning) på et USB-stik til Forårsudstillingen på Kunsthal Charlottenborg den 22. - 23. januar 2018.

Hvad sker der med mit ansøgningsmateriale efter jurybedømmelsen?
De oploadede filer der ikke kommer med på udstillingen, slettes fra Charlottenborg Fondens server, efter juryens arbejde er afsluttet. De bidrag der accepteres af juryen vil forblive på Charlottenborg Fondens server til brug for et udstillingskatalog og i formidlingsøjemed.

Tilladelse til visning
Når du indsender ansøgningen og billeder af dit/dine bidrag giver du din tilladelse til at publicere dit/dine bidrag i udstillingskataloget for Forårsudstillingen og at billedmateriale af dit/dine bidrag tilbydes pressen for publicering i forbindelse med mediedækningen af Forårsudstillingen 2018.

Hvornår og hvordan får jeg besked om, at jeg er kommet med eller ej?
Juryens afgørelse sendes ud som e-mail på den adresse du opgiver i din ansøgning. Du får svar den 10.-11. januar 2018.
Når et arbejde er antaget til udstillingen, kan indsenderen ikke kræve, at værket ikke bliver udstillet. Hvis et værk er med på udstillingen, kan udstilleren ikke kræve det tilbage, før udstillingen er slut.

Hvis jeg kommer med, skal jeg så selv stå for ophængning, opbygning og installering?
Nej, ikke hvis der er tale om mindre værker, der nemt placeres eller hænges op, men ansøgere der bliver optaget med større installationer har altid ansvaret for deres egne opbygninger.

Hvis jeg kommer med, skal jeg så selv stå for teknisk udstyr?
For antagne værker der behøver særligt udstyr som f.eks. film, video og computerkunst er det kunstneren selv som står for det nødvendige udstyr. Kunstneren (eller en stedfortræder) skal desuden selv stå for den daglige betjening af værket i udstillingsperioden. I tilfælde hvor der foreligger en nem tænd/sluk manual kan Charlottenborg Fonden påtage sig den opgave. Charlottenborg Fonden tager forbehold for at tage et værk ud af udstillingen der ikke fungerer korrekt.

Hvis jeg kommer med, skal jeg så selv stå for pakning og transport af mit/mine arbejder til Kunsthal Charlottenborg?
Ja, du skal selv stå for pakning og transport af dit/dine bidrag til Kunsthal Charlottenborg samt eventuel transportforsikring, ligesom for nedpakning og tilbagetransporten efter udstillingen er slut. Dine bidrag vil være forsikret (udelukkende ved indbrud og brand) i perioden, hvor de befinder sig på Kunsthal Charlottenborg.

Hvornår skal accepterede bidrag til Forårsudstillingen indleveres?
Dit/dine bidrag, såfremt de udvælges af juryen, skal indleveres til Forårsudstillingen på Kunsthal Charlottenborg den 22. - 23. januar 2018.

Hvis nogen køber det jeg udstiller, hvordan foregår så betalingen?
Ved ethvert salg af værker på udstillingen på Kunsthal Charlottenborg tager Charlottenborg Fonden 30% i provision. Salgsprisen, som du opgiver på ansøgningsskemaet, skal derfor være inkluderet provisionen. Du vil først få betaling, når køber har betalt det fulde beløb. Salgsprisen fastsættes så den er inkluderet alt, hvad køberen ser (dvs. rammer og lignende) også med hensyn til om værket findes i mere end et eksemplar eller ej, hvilket også er oplyst i ansøgningen.
Charlottenborg Fonden er uden ansvar overfor dig, hvis en køber springer fra.

 

Hvis jeg ønsker mere information, hvem kontakter jeg så?
Flere oplysninger om Forårsudstillingen 2018 får du fra
mandag – fredag kl. 10.00 – 14.00 på
tel. +45 4028 2941 eller
mette@charlottenborg-fonden.dk