» English
 

Den danske solopris 2013: Anne Haaning

Juryens danske solopris tilfalder den danske kunstner Anne Haaning, der er bosiddende i Storbritannien. Haaning deltager på Forårsudstillingen 2013 med den korte video “How to Other”, med hvilken hun afsøger de underliggende strukturer for filmisk repræsentation i moderne digitale medier. Såvel det fotografiske som det filmiske billede siges at dræbe sit subjekt for at blive fuldendt som objekt; som virkelighedstro repræsentation. Og det er fra denne paradoksale relation mellem subjekt og objekt – afbildet og afbildning – at Haanings arbejde starter. Men hun angriber relationen bagfra og behandler billedets mordakt fra det hinsides, fra Det og De Dødes Rige, som gennem high definition 3D-animation animeres og opstår som liv – som levende billede.
Videoen ser ud til at være optaget med iShowU – et program, der uden kamera kan filme computerarbejde direkte fra skærminterface til harddisk – og dokumenterer tilsyneladende en 3D-workshop, hvor underviserens stemme er klippet sammen til en beretning om subjekter og objekters overkrydsninger i det virtuelt-digitale rum. Det virker dog ikke til, at underviseren er klar over, at han er del af optagelserne til et kunstværk, så han kommer med spontane udbrud og kommentarer til arbejdsprocessen. Gennem sin redigering indoptager og hybridiserer Haaning disse kommentarer på samme måde, som subjekter og objekter hybridiseres i 3D-bearbejdningen. Herved synliggør hun, hvordan videomediets grundliggende flerstrengethed – dets mange lag og klip – i redigeringsprocessen klippes/klappes sammen til én streng. Hvordan det levende billede på alle måder er en animeret størrelse: Et genfærd, en zombie, et Frankensteins monster. Og hun bruger HD-mediet og dets egen ‘agent’ i form af underviseren til at afsøge den digitale virkelighed og de lovmæssigheder, der gør sig gældende her, idet hun afdækker animationens fluktueringer mellem død og levende, mellem objekt og subjekt.

Juryen tildeler Anne Haaning den danske solopris i håbet om, at hun kan bidrage med en vægtig og vigtig analyse af repræsentationen – og dermed af billedkunstens relation til den kommercielle repræsentationskultur – i den digitale tidsalder. Og vi glæder os til at se, hvordan hun med sin soloudstilling på Forårsudstillingen 2014 formår at bygge bro mellem de digitale mediers virtuelle rum og Charlottenborgs historiske sale.

Anne Haaning, "How to Other", 2013